преглед

на търг

2900-4287

Търг 2900-4287 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2112

Дата на публикуване: 27.11.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, врб

Дървесина (м³): Едра: 464, Средна: 14, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 354, ОЗМ: 77

Общо: 919м³

Начална цена: 54607.00 лв.

Стъпка: 546 лв.

Гаранция: 2730 лв.

Първа дата: 17.12.2020, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.11.2020

Документация за провеждане на търг

27.11.2020

Проекто-договор

27.11.2020

Протокол от проведен търг

21.12.2020

Договор

21.01.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.11.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.12.2020