преглед

на търг

2900-4286

Търг 2900-4286 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2111

Дата на публикуване: 27.11.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 434, Средна: 21, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 500, ОЗМ: 119

Общо: 1081м³

Начална цена: 60307.00 лв.

Стъпка: 603 лв.

Гаранция: 3015 лв.

Първа дата: 17.12.2020, 13:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.11.2020

Документация за провеждане на търг

27.11.2020

Проекто-договор

27.11.2020

Протокол от проведен търг

21.12.2020

Договор

25.01.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.11.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.12.2020