преглед

на търг

2900-4285

Търг 2900-4285 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2110

Дата на публикуване: 27.11.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 1054, Средна: 43, Дребна: 19

Дърва (м³): За огрев: 1000, ОЗМ: 284

Общо: 2400м³

Начална цена: 136061.00 лв.

Стъпка: 1361 лв.

Гаранция: 6803 лв.

Първа дата: 17.12.2020, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.11.2020

Документация за провеждане на търг

27.11.2020

Проекто-договор

27.11.2020

Протокол от проведен търг

21.12.2020

Договор

21.01.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.11.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.12.2020