преглед

на търг

2900-4284

Търг 2900-4284 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2109

Дата на публикуване: 27.11.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, чб, лст, гбр, лп, ак, дб

Дървесина (м³): Едра: 51, Средна: 343, Дребна: 18

Дърва (м³): За огрев: 142, ОЗМ: 0

Общо: 554м³

Начална цена: 18954.00 лв.

Стъпка: 190 лв.

Гаранция: 948 лв.

Първа дата: 17.12.2020, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.11.2020

Документация за провеждане на търг

27.11.2020

Проекто-договор

27.11.2020

Протокол от проведен търг

21.12.2020

Договор

21.01.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.11.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.12.2020