преглед

на търг

2900-4283

Търг 2900-4283 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2106

Дата на публикуване: 27.11.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 43, Средна: 272, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 476, ОЗМ: 0

Общо: 796м³

Начална цена: 21642.00 лв.

Стъпка: 216 лв.

Гаранция: 1082 лв.

Първа дата: 17.12.2020, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.11.2020

Документация за провеждане на търг

27.11.2020

Проекто-договор

27.11.2020

Протокол от проведен търг

21.12.2020

Договор

21.01.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.11.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.12.2020