Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2000-2225

Търг 2000-2225 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 1737

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 41, Средна: 166, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 149, ОЗМ: 0

Общо: 362м³

Начална цена: 15556.00 лв.

Стъпка: 466 лв.

Гаранция: 778 лв.

Първа дата: 28.02.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване