преглед

на търг

2000-2225

Търг 2000-2225 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 1737

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 41, Средна: 166, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 149, ОЗМ: 0

Общо: 362м³

Начална цена: 15556.00 лв.

Стъпка: 466 лв.

Гаранция: 778 лв.

Първа дата: 28.02.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване