преглед

на търг

2900-4282

Търг 2900-4282 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2105

Дата на публикуване: 27.11.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, гбр, ак, дб

Дървесина (м³): Едра: 92, Средна: 290, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 708, ОЗМ: 0

Общо: 1098м³

Начална цена: 31245.00 лв.

Стъпка: 312 лв.

Гаранция: 1562 лв.

Първа дата: 17.12.2020, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.11.2020

Документация за провеждане на търг

27.11.2020

Проекто-договор

27.11.2020

Протокол от проведен търг

21.12.2020

Договор

21.01.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.11.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.12.2020