преглед

на търг

2900-4281

Търг 2900-4281 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2103

Дата на публикуване: 27.11.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 223, Средна: 262, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 288, ОЗМ: 30

Общо: 808м³

Начална цена: 32450.00 лв.

Стъпка: 325 лв.

Гаранция: 1623 лв.

Първа дата: 17.12.2020, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.11.2020

Документация за провеждане на търг

27.11.2020

Проекто-договор

27.11.2020

Протокол от проведен търг

21.12.2020

Договор

21.01.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.11.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.12.2020