преглед

на търг

2000-2224

Търг 2000-2224 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 1736

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр

Дървесина (м³): Едра: 12, Средна: 295, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 40, ОЗМ: 5

Общо: 375м³

Начална цена: 15921.00 лв.

Стъпка: 477 лв.

Гаранция: 796 лв.

Първа дата: 28.02.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване