преглед

на търг

2000-2223

Търг 2000-2223 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 1735

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 157, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 261, ОЗМ: 200

Общо: 618м³

Начална цена: 30092.00 лв.

Стъпка: 902 лв.

Гаранция: 1505 лв.

Първа дата: 28.02.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване