преглед

на търг

2790-2011

Търг 2790-2011 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1614

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 693, Средна: 167, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 20, ОЗМ: 10

Общо: 899м³

Начална цена: 86236.00 лв.

Стъпка: 862 лв.

Гаранция: 4312 лв.

Първа дата: 02.06.2016, 13:00

Втора дата: 09.06.2016, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване