Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2790-2011

Търг 2790-2011 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1614

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 693, Средна: 167, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 20, ОЗМ: 10

Общо: 899м³

Начална цена: 86236.00 лв.

Стъпка: 862 лв.

Гаранция: 4312 лв.

Първа дата: 02.06.2016, 13:00

Втора дата: 09.06.2016, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване