преглед

на търг

2950-2002

Търг 2950-2002 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1604-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 10, Средна: 8, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 15

Общо: 33м³

Начална цена: 2327.88 лв.

Стъпка: 46 лв.

Гаранция: 116 лв.

Първа дата: 10.05.2016, 11:00

Втора дата: 17.05.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване