преглед

на търг

2780-4269

Търг 2780-4269 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 2103-1

Дата на публикуване: 24.11.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 159, Средна: 134, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 96

Общо: 399м³

Начална цена: 30718.00 лв.

Стъпка: 307 лв.

Гаранция: 1536 лв.

Първа дата: 09.12.2020, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2020

Документация за провеждане на търг

24.11.2020

Проекто-договор

24.11.2020

Протокол от проведен търг

11.12.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.12.2020