преглед

на търг

2780-4268

Търг 2780-4268 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 2102

Дата на публикуване: 24.11.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 179, Средна: 152, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 14, ОЗМ: 35

Общо: 385м³

Начална цена: 31146.00 лв.

Стъпка: 311 лв.

Гаранция: 1557 лв.

Първа дата: 09.12.2020, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2020

Документация за провеждане на търг

24.11.2020

Проекто-договор

24.11.2020

Протокол от проведен търг

11.12.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.12.2020