преглед

на търг

2780-4267

Търг 2780-4267 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 2105

Дата на публикуване: 24.11.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, здб, трп

Дървесина (м³): Едра: 130, Средна: 243, Дребна: 34

Дърва (м³): За огрев: 185, ОЗМ: 25

Общо: 617м³

Начална цена: 27019.00 лв.

Стъпка: 270 лв.

Гаранция: 270 лв.

Първа дата: 09.12.2020, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2020

Документация за провеждане на търг

24.11.2020

Проекто-договор

24.11.2020

Протокол от проведен търг

11.12.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.12.2020