преглед

на търг

2780-4265

Търг 2780-4265 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 2101

Дата на публикуване: 24.11.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здгл, здб

Дървесина (м³): Едра: 59, Средна: 278, Дребна: 14

Дърва (м³): За огрев: 245, ОЗМ: 7

Общо: 603м³

Начална цена: 24818.00 лв.

Стъпка: 248 лв.

Гаранция: 248 лв.

Първа дата: 09.12.2020, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2020

Документация за провеждане на търг

24.11.2020

Проекто-договор

24.11.2020

Протокол от проведен търг

11.12.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.12.2020