преглед

на търг

2780-4264

Търг 2780-4264 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 2100

Дата на публикуване: 24.11.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 157, Средна: 291, Дребна: 16

Дърва (м³): За огрев: 16, ОЗМ: 14

Общо: 494м³

Начална цена: 24527.00 лв.

Стъпка: 245 лв.

Гаранция: 245 лв.

Първа дата: 09.12.2020, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2020

Документация за провеждане на търг

24.11.2020

Проекто-договор

24.11.2020

Протокол от проведен търг

11.12.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.12.2020