преглед

на търг

2000-2222

Търг 2000-2222 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 1734

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 5, Средна: 242, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 52, ОЗМ: 0

Общо: 305м³

Начална цена: 8200.00 лв.

Стъпка: 246 лв.

Гаранция: 410 лв.

Първа дата: 28.02.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване