преглед

на търг

2890-2221

Търг 2890-2221 - ДГС ПЪРВОМАЙ

Обект No. 1725

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: и214

Дървесина (м³): Едра: 103, Средна: 4, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 10, ОЗМ: 4

Общо: 125м³

Начална цена: 7890.00 лв.

Стъпка: 158 лв.

Гаранция: 395 лв.

Първа дата: 24.02.2017, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване