преглед

на търг

2890-2220

Търг 2890-2220 - ДГС ПЪРВОМАЙ

Обект No. 1724

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 30, Средна: 397, Дребна: 24

Дърва (м³): За огрев: 69, ОЗМ: 29

Общо: 549м³

Начална цена: 17011.00 лв.

Стъпка: 340 лв.

Гаранция: 851 лв.

Първа дата: 24.02.2017, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване