Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2890-2220

Търг 2890-2220 - ДГС ПЪРВОМАЙ

Обект No. 1724

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 30, Средна: 397, Дребна: 24

Дърва (м³): За огрев: 69, ОЗМ: 29

Общо: 549м³

Начална цена: 17011.00 лв.

Стъпка: 340 лв.

Гаранция: 851 лв.

Първа дата: 24.02.2017, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване