преглед

на търг

2890-2219

Търг 2890-2219 - ДГС ПЪРВОМАЙ

Обект No. 1723

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 7, Средна: 155, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 18, ОЗМ: 7

Общо: 188м³

Начална цена: 5450.00 лв.

Стъпка: 109 лв.

Гаранция: 273 лв.

Първа дата: 24.02.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване