преглед

на търг

2890-2218

Търг 2890-2218 - ДГС ПЪРВОМАЙ

Обект No. 1721

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 109, Средна: 10, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 398, ОЗМ: 171

Общо: 708м³

Начална цена: 31115.00 лв.

Стъпка: 622 лв.

Гаранция: 1556 лв.

Първа дата: 24.02.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване