Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2890-2218

Търг 2890-2218 - ДГС ПЪРВОМАЙ

Обект No. 1721

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 109, Средна: 10, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 398, ОЗМ: 171

Общо: 708м³

Начална цена: 31115.00 лв.

Стъпка: 622 лв.

Гаранция: 1556 лв.

Първа дата: 24.02.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване