Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2890-2217

Търг 2890-2217 - ДГС ПЪРВОМАЙ

Обект No. 1720

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 59, Средна: 8, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 584, ОЗМ: 250

Общо: 901м³

Начална цена: 38315.00 лв.

Стъпка: 766 лв.

Гаранция: 1916 лв.

Първа дата: 24.02.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване