преглед

на търг

2890-2217

Търг 2890-2217 - ДГС ПЪРВОМАЙ

Обект No. 1720

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 59, Средна: 8, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 584, ОЗМ: 250

Общо: 901м³

Начална цена: 38315.00 лв.

Стъпка: 766 лв.

Гаранция: 1916 лв.

Първа дата: 24.02.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване