Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2890-2216

Търг 2890-2216 - ДГС ПЪРВОМАЙ

Обект No. 1716

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 8, Средна: 1, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 722, ОЗМ: 300

Общо: 1038м³

Начална цена: 43686.00 лв.

Стъпка: 874 лв.

Гаранция: 2184 лв.

Първа дата: 24.02.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване