преглед

на търг

2890-2216

Търг 2890-2216 - ДГС ПЪРВОМАЙ

Обект No. 1716

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 8, Средна: 1, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 722, ОЗМ: 300

Общо: 1038м³

Начална цена: 43686.00 лв.

Стъпка: 874 лв.

Гаранция: 2184 лв.

Първа дата: 24.02.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване