преглед

на търг

2890-2215

Търг 2890-2215 - ДГС ПЪРВОМАЙ

Обект No. 1715

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 77, Средна: 28, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 769, ОЗМ: 298

Общо: 1174м³

Начална цена: 49992.00 лв.

Стъпка: 1000 лв.

Гаранция: 2500 лв.

Първа дата: 24.02.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване