Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2890-2215

Търг 2890-2215 - ДГС ПЪРВОМАЙ

Обект No. 1715

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 77, Средна: 28, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 769, ОЗМ: 298

Общо: 1174м³

Начална цена: 49992.00 лв.

Стъпка: 1000 лв.

Гаранция: 2500 лв.

Първа дата: 24.02.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване