преглед

на търг

2890-2214

Търг 2890-2214 - ДГС ПЪРВОМАЙ

Обект No. 1702

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, бл, трп, брз

Дървесина (м³): Едра: 119, Средна: 175, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 204, ОЗМ: 68

Общо: 571м³

Начална цена: 20483.00 лв.

Стъпка: 410 лв.

Гаранция: 1024 лв.

Първа дата: 24.02.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване