Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2890-2214

Търг 2890-2214 - ДГС ПЪРВОМАЙ

Обект No. 1702

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, бл, трп, брз

Дървесина (м³): Едра: 119, Средна: 175, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 204, ОЗМ: 68

Общо: 571м³

Начална цена: 20483.00 лв.

Стъпка: 410 лв.

Гаранция: 1024 лв.

Първа дата: 24.02.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване