преглед

на търг

2850-4187

Търг 2850-4187 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 2104

Дата на публикуване: 12.11.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 732, Средна: 538, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 242, ОЗМ: 104

Общо: 1622м³

Начална цена: 69827.00 лв.

Стъпка: 698 лв.

Гаранция: 3491 лв.

Първа дата: 02.12.2020, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.11.2020

Документация за провеждане на търг

12.11.2020

Проекто-договор

12.11.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

12.11.2020