Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2890-2213

Търг 2890-2213 - ДГС ПЪРВОМАЙ

Обект No. 1701

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 25, Средна: 80, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 91, ОЗМ: 30

Общо: 229м³

Начална цена: 8727.00 лв.

Стъпка: 175 лв.

Гаранция: 436 лв.

Първа дата: 24.02.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване