преглед

на търг

2890-2213

Търг 2890-2213 - ДГС ПЪРВОМАЙ

Обект No. 1701

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 25, Средна: 80, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 91, ОЗМ: 30

Общо: 229м³

Начална цена: 8727.00 лв.

Стъпка: 175 лв.

Гаранция: 436 лв.

Първа дата: 24.02.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване