преглед

на търг

2777-4170

Търг 2777-4170 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2017-2

Дата на публикуване: 30.07.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 53, Средна: 23, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 48

Общо: 127м³

Начална цена: 9943.00 лв.

Стъпка: 99 лв.

Гаранция: 497 лв.

Първа дата: 18.08.2020, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.07.2020

Документация за провеждане на търг

30.07.2020

Проекто-договор

30.07.2020

Протокол от проведен търг

20.08.2020

Договор

14.09.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.07.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.08.2020