преглед

на търг

2000-2212

Търг 2000-2212 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 1501-17

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, чб, ела

Дървесина (м³): Едра: 433, Средна: 260, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 693м³

Начална цена: 50912.00 лв.

Стъпка: 1527 лв.

Гаранция: 2546 лв.

Първа дата: 21.02.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване