преглед

на търг

2777-4169

Търг 2777-4169 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2011-2

Дата на публикуване: 30.07.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 106, Средна: 6, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 40

Общо: 153м³

Начална цена: 13517.00 лв.

Стъпка: 135 лв.

Гаранция: 675 лв.

Първа дата: 18.08.2020, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.07.2020

Документация за провеждане на търг

30.07.2020

Проекто-договор

30.07.2020

Протокол от проведен търг

20.08.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.07.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.08.2020