Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2000-2211

Търг 2000-2211 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 1501-16

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 387, Средна: 322, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 709м³

Начална цена: 49362.00 лв.

Стъпка: 1480 лв.

Гаранция: 2468 лв.

Първа дата: 21.02.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване