преглед

на търг

2000-2211

Търг 2000-2211 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 1501-16

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 387, Средна: 322, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 709м³

Начална цена: 49362.00 лв.

Стъпка: 1480 лв.

Гаранция: 2468 лв.

Първа дата: 21.02.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване