преглед

на търг

2900-4156

Търг 2900-4156 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2026

Дата на публикуване: 06.07.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, чб, ела, бк, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 12, Средна: 273, Дребна: 26

Дърва (м³): За огрев: 761, ОЗМ: 9

Общо: 1081м³

Начална цена: 37767.00 лв.

Стъпка: 378 лв.

Гаранция: 1888 лв.

Първа дата: 23.07.2020, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.07.2020

Документация за провеждане на търг

06.07.2020

Проекто-договор

06.07.2020

Протокол от проведен търг

27.07.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.07.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

27.07.2020

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

17.08.2020