преглед

на търг

2900-4155

Търг 2900-4155 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2025

Дата на публикуване: 06.07.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 911, Средна: 33, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 347, ОЗМ: 88

Общо: 1396м³

Начална цена: 87276.00 лв.

Стъпка: 873 лв.

Гаранция: 4364 лв.

Първа дата: 23.07.2020, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.07.2020

Документация за провеждане на търг

06.07.2020

Проекто-договор

06.07.2020

Протокол от проведен търг

27.07.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.07.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

27.07.2020