преглед

на търг

2900-4154

Търг 2900-4154 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2024

Дата на публикуване: 06.07.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 756, ОЗМ: 0

Общо: 756м³

Начална цена: 32432.00 лв.

Стъпка: 324 лв.

Гаранция: 1622 лв.

Първа дата: 23.07.2020, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.07.2020

Документация за провеждане на търг

06.07.2020

Проекто-договор

06.07.2020

Протокол от проведен търг

27.07.2020

Договор

26.08.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.07.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

27.07.2020