преглед

на търг

2347-2210

Търг 2347-2210 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 1707

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 36, Средна: 111, Дребна: 19

Дърва (м³): За огрев: 82, ОЗМ: 10

Общо: 258м³

Начална цена: 14493.00 лв.

Стъпка: 144 лв.

Гаранция: 725 лв.

Първа дата: 21.02.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване