преглед

на търг

2780-4152

Търг 2780-4152 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 2014

Дата на публикуване: 25.06.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 81, Средна: 149, Дребна: 51

Дърва (м³): За огрев: 30, ОЗМ: 0

Общо: 311м³

Начална цена: 15270.00 лв.

Стъпка: 153 лв.

Гаранция: 746 лв.

Първа дата: 14.07.2020, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

25.06.2020

Документация за провеждане на търг

25.06.2020

Проекто-договор

25.06.2020

Протокол от проведен търг

15.07.2020

Договор

23.07.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

25.06.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.07.2020