преглед

на търг

2780-4153

Търг 2780-4153 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 2015

Дата на публикуване: 25.06.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 88, Средна: 31, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 15, ОЗМ: 37

Общо: 171м³

Начална цена: 9423.00 лв.

Стъпка: 94 лв.

Гаранция: 471 лв.

Първа дата: 14.07.2020, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

25.06.2020

Документация за провеждане на търг

25.06.2020

Проекто-договор

25.06.2020

Протокол от проведен търг

15.07.2020

Договор

22.07.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

25.06.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.07.2020