преглед

на търг

2777-4139

Търг 2777-4139 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2010

Дата на публикуване: 01.06.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бм, бк

Дървесина (м³): Едра: 246, Средна: 86, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 61, ОЗМ: 18

Общо: 416м³

Начална цена: 23337.00 лв.

Стъпка: 233 лв.

Гаранция: 1166 лв.

Първа дата: 18.06.2020, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.06.2020

Документация за провеждане на търг

01.06.2020

Проекто-договор

01.06.2020

Протокол от проведен търг

20.06.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.06.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.06.2020