преглед

на търг

2850-4138

Търг 2850-4138 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 2012

Дата на публикуване: 26.05.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здгл, ак

Дървесина (м³): Едра: 158, Средна: 115, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 202, ОЗМ: 1

Общо: 479м³

Начална цена: 18489.00 лв.

Стъпка: 185 лв.

Гаранция: 924 лв.

Първа дата: 11.06.2020, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.05.2020

Документация за провеждане на търг

26.05.2020

Проекто-договор

26.05.2020

Протокол от проведен търг

12.06.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.05.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.06.2020