преглед

на търг

2850-4137

Търг 2850-4137 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 2011

Дата на публикуване: 26.05.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, чб, ела, здгл, бк, брз, ак, вгбр, ива

Дървесина (м³): Едра: 411, Средна: 136, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 424, ОЗМ: 10

Общо: 991м³

Начална цена: 44702.00 лв.

Стъпка: 447 лв.

Гаранция: 2235 лв.

Първа дата: 11.06.2020, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.05.2020

Документация за провеждане на търг

26.05.2020

Проекто-договор

26.05.2020

Протокол от проведен търг

12.06.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.05.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.06.2020