преглед

на търг

2950-2208

Търг 2950-2208 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1709-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 146, Средна: 7, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 48

Общо: 201м³

Начална цена: 18174.47 лв.

Стъпка: 363 лв.

Гаранция: 909 лв.

Първа дата: 16.02.2017, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване