преглед

на търг

2950-4135

Търг 2950-4135 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 2019-1

Дата на публикуване: 22.05.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 285, Средна: 3, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 44

Общо: 332м³

Начална цена: 38330.23 лв.

Стъпка: 383 лв.

Гаранция: 1917 лв.

Първа дата: 09.06.2020, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.05.2020

Документация за провеждане на търг

22.05.2020

Проекто-договор

22.05.2020

Протокол от проведен търг

11.06.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.05.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.06.2020