преглед

на търг

2950-4136

Търг 2950-4136 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1Д5/1928

Дата на публикуване: 22.05.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 74, Средна: 36, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 110м³

Начална цена: 10309.09 лв.

Стъпка: 103 лв.

Гаранция: 515 лв.

Първа дата: 09.06.2020, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.05.2020

Документация за провеждане на търг

22.05.2020

Проекто-договор

22.05.2020

Протокол от проведен търг

11.06.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.05.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.07.2020