преглед

на търг

2070-4134

Търг 2070-4134 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 20204

Дата на публикуване: 28.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 330, Средна: 53, Дребна: 50

Дърва (м³): За огрев: 1563, ОЗМ: 208

Общо: 2204м³

Начална цена: 95271.00 лв.

Стъпка: 953 лв.

Гаранция: 4764 лв.

Първа дата: 13.05.2020, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.04.2020

Документация за провеждане на търг

28.04.2020

Проекто-договор

28.04.2020

Протокол от проведен търг

13.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.04.2020