преглед

на търг

2460-4131

Търг 2460-4131 - ДГС ТРЪН

Обект No. 2037

Дата на публикуване: 22.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1838, ОЗМ: 188

Общо: 2026м³

Начална цена: 83442.00 лв.

Стъпка: 835 лв.

Гаранция: 4172 лв.

Първа дата: 12.05.2020, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.04.2020

Документация за провеждане на търг

22.04.2020

Проекто-договор

22.04.2020

Протокол от проведен търг

13.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.04.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.05.2020