преглед

на търг

2460-4130

Търг 2460-4130 - ДГС ТРЪН

Обект No. 2036

Дата на публикуване: 22.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 3, Средна: 3, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 542, ОЗМ: 55

Общо: 603м³

Начална цена: 24852.00 лв.

Стъпка: 249 лв.

Гаранция: 1243 лв.

Първа дата: 12.05.2020, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.04.2020

Документация за провеждане на търг

22.04.2020

Проекто-договор

22.04.2020

Протокол от проведен търг

13.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.04.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.05.2020