преглед

на търг

2460-4129

Търг 2460-4129 - ДГС ТРЪН

Обект No. 2035

Дата на публикуване: 22.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 1, Средна: 3, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 328, ОЗМ: 29

Общо: 361м³

Начална цена: 14868.00 лв.

Стъпка: 149 лв.

Гаранция: 743 лв.

Първа дата: 12.05.2020, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.04.2020

Документация за провеждане на търг

22.04.2020

Проекто-договор

22.04.2020

Протокол от проведен търг

13.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.04.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.05.2020