преглед

на търг

2700-2207

Търг 2700-2207 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1703

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 250, Средна: 26, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 23, ОЗМ: 7

Общо: 321м³

Начална цена: 22635.00 лв.

Стъпка: 453 лв.

Гаранция: 1132 лв.

Първа дата: 16.02.2017, 16:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване