преглед

на търг

2772-4125

Търг 2772-4125 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1810-3

Дата на публикуване: 21.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 776, Средна: 167, Дребна: 21

Дърва (м³): За огрев: 197, ОЗМ: 106

Общо: 1267м³

Начална цена: 113335.00 лв.

Стъпка: 1133 лв.

Гаранция: 5667 лв.

Първа дата: 12.05.2020, 14:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.04.2020

Документация за провеждане на търг

21.04.2020

Проекто-договор

21.04.2020

Протокол от проведен търг

13.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.04.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.05.2020